Cyngor ar Bopeth Powys Citizens Advice

Welcome to the Citizens Advice Powys website

ENGLISH

Registered Charity No: 1094263
Registered Company No: 4265661
Registered Office: Ladywell House, Newtown, Powys SY16 1QS
Authorised & Regulated by the Financial Conduct Authority: FRN 617576Croeso i Wefan Cyngor ar Bopeth Powys

CYMRAEG

Rhif Elusen Gofrestredig: 1094263
Rhif Cwmni Cofrestredig: 4265661
Swyddfa Gofrestredig: Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, Powys SY16 1QS
Awdurdodir a Rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol FRN:617576